02 Oud Amtshof - Huis Dransfeld

 Foto: Stadtarchiv Drolshagen, Sammlung Felix Stahlhacke

Gräfin-Sayn-Straße 2

Waarschijnlijk is hier de zetel van de adellijke heren van Drolshagen en de oorsprong van de plaatselijke nederzetting te vinden. In de late middeleeuwen behoorde het toe aan het klooster, later aan de familie Fischer en vervolgens aan Finke. Door erfenis over de vrouwelijke stam sinds drie generaties in het bezit van de familie Dransfeld.

Hier bevonden zich waarschijnlijk het Amtshof, de zetel van de heren van Drolshagen, de seculiere en kerkelijke gerechtsdeurwaarders en volgelingen van de graven van Ravensburg en Burgmannen van Waldenburg. Zij verhuisden al in de 14e eeuw naar Münster. Meer dan de helft van het latere stadsgebied van Drolshagen behoorde tot het huis, net als de Bannmühle, die eronder lag. De verbondenheid met het naburige klooster blijkt uit een gedenksteen met het wapenschild van de abdis van Neuhof uit 1680, dat bij opgravingen in het poortgebied werd gevonden en daar ook werd bevestigd. In de daaropvolgende jaren woonde de familie Fischer hier en leverde enkele burgemeesters van Drolshagen. De ongetrouwde broers en zussen Anna Catharina en Matthias Fischer hebben al hun bezittingen nagelaten aan Elisabeth Kleine, die in 1824 met Casimir Finke trouwde, waardoor het huis eigendom werd van drie generaties van deze familie. Door erfenis over de vrouwelijke lijn kwam het huis in 1922 in het bezit van de familie Dransfeld, die er tot op de dag van vandaag in woont.

Terug