13 St. Clemens kerk

Foto.: Stadtarchiv Drolshagen, Sammlung Felix Stahlhacke

Kirchplatz

St. Clemenskirche werd in zijn oorsprong in de 11e eeuw gebouwd als een basiliek. Sinds de 13e eeuw behoorde het toe aan het nabijgelegen cisterciënzerklooster, dat het heeft uitgebreid tot een drieschepige romaanse kerk. Aan het einde van de 15e eeuw werd de toren gebouwd, die als verdedigingstoren in de stadsversterking werd geïntegreerd. Aan het einde van de jaren zestig werd aan de zuidkant een moderne uitbreiding gebouwd. Enkele romaanse, gotische en barokke meubels zijn bewaard gebleven.

 De heilige Anno stichte in 1072 een Romaanse hallenkerk die aan de heilige Clemens gewijd  is. Als bisschop van Rome was Clemens de tweede of derde opvolger van de apostel Petrus. Volgens de legende werd hij rond het jaar 100 als martelaar met een anker in zee gezonken. Attributen in zijn voorstelling zijn de pauselijke kroon en het anker, het anker heeft ook Drolshagen in zijn stadswapen. In 1235 stichtten graaf Heinrich III van Sayn en zijn vrouw Mechthildis van Landsberg het klooster van de cisterciënzer nonnen van Drolshagen als grote stichting en stichtte naast de koster, de molen (QR 1) en het kantoorplein (QR 2) ook de kerk. Nog in de eerste helft van de 13e eeuw lieten de zusters de kerk vergroten, waarschijnlijk werden in die tijd de muren van het middenschip verhoogd, de plafonds gewelfd en de twee zijbeuken toegevoegd.

Toen Drolshagen in 1477 stadsrechten kreeg en de stad werd ommuurd, werd later een toren aan de kerk gebouwd, die vanwege de nabijheid van de stadsmuur als verdedigingstoren werd gebruikt. De smeedijzeren datum aan de noordzijde van de toren met een halve acht, dat wil zeggen een vier, verwijst naar het bouwjaar 1491. In die tijd had de kerk zeven altaren. Door de uitbreiding van het klooster kwamen de gebouwen van de nonnen steeds dichter bij de stadsmuur en de direct aangrenzende kerk en na het einde van de 30-jarige oorlog, in de jaren 1650, werd de onderste vleugel van het kloostercomplex tot aan de toren gebouwd, die door de muur heen brak en zo een ingang voor de nonnen creëerde, direct naar het koor. In 1817 stortte het dak van de toren tijdens een hevige storm in, werd op het dak van de kerk geslingerd, brak in de lengte in tweeën en viel aan de zijkanten boven het schip op de grond. Hoewel de kerk een geïmproviseerde stompentoren kreeg, werd de huidige dakvorm van de toren met zijn vier opvallende hoektorens pas in 1874 gecreëerd. Wonder boven wonder overleefde de kerk de brand van 1838 , toen alle huizen binnen de muren werden verwoest.

Aan het einde van de jaren zestig werd een modern nieuw gebouw aan de oude romaanse kerk geboud, die in 1969 werd ingewijd. De uitgebreide renovatie van de oude St. Clemens kerk, inclusief het barokorgel, zijn voltooid in 2022. De uitbreiding kreeg een nieuw altaarstuk.

Bijzonder opmerkelijk is de inrichting: Een doopvont en het noordelijke portaal uit de 13e eeuw, evenals een gotisch piëta en een sacramentshuisje uit de 15e eeuw. De preekstoel met figuren van de vier evangelisten en de heilige Clement, het Sebastiaan-altaar, de kruisigingsgroep, de orgelgevel en diverse heiligenfiguren zijn van barokke oorsprong. Vier donkere zuilen in het koor van kalksteens zouden afkomstig zijn van een Romeinse waterleiding hun oorsprong is onzeker.

Drolshagen Marketing

Foto.: Stadtarchiv Drolshagen, Sammlung Felix Stahlhacke