09 Pastorie - Pastoraat

Foto.: Stadtarchiv Drolshagen, Sammlung Felix Stahlhacke

Kirchplatz 5

De pastorie werd in 1850 voltooid en Joseph Gördes was de eerste pastoor die zich er vestigde. Het twee verdiepingen tellende vakwerkhuis op de vloer van de steengroevekelder heeft een schilddak. De vroeger geassocieerde boerderijgebouwen - de Pastoren waren ook boeren - staan niet meer overeind.

De oude pastorie, die op een plein vlak naast de nieuwbouw en buiten de stadsmuur stond, had de brand van 1838 overleefd, maar was in de loop van de tijd vervallen. Voor de laatste bewoner, pastoor Mambau, die van 1799 tot 1844 ook de laatste door Keulen benoemde pastoor van St. Clemens was, was het huis nog steeds voldoende. Voor de nieuwe priester Gördes moest er iets nieuws gecreëerd worden. De eerste vijf Drolshagen jaren woonde Joseph Gördes bij de familie Bonzel en in het oude klooster, daarna kon hij in 1850 naar de nieuwe pastorie verhuizen, waar hij tot zijn dood in 1867 woonde. Sindsdien is het huis het appartement van de pastoor van Drolshagen en herbergt het ook het parochiekantoor. Sinds 1994 staat het huis ingeschreven op de monumentenlijst van Drolshagen.

Drolshagener Geistlichkeit: rechts Küster Hesse. links Kirchenschweizer Biekenpeter